لیست نهایی بازار
remove_red_eye 7843
favorite_border 3971
share

بازار اردبیل کلاه گشادش را بر سر مردم و کاندیداها گذاشت

بازار اردبیل، کلاه گشادش را بر سر مردم و کاندیداها گذاشت

شوی انتخاباتی جالبی بود، پر از اتفاقات به ظاهر دموکراتیک از سوی افرادی به ظاهر بازاری.

فرایندی که بازار اردبیل برای ارائه لیست در انتخابات مجلس در پیش گرفت و با اعلام نام صدیف بدری به عنوان سرلیست! علی نیکزاد به عنوان نفر دوم! و رضا کریمی به عنوان نفر سوم! به پایان رسید. این انتخاب‌ها را بازاریان چگونه انجام دادند؟

بازار در حالی لیست نهایی اش را مورد امتیاز دهی افراد قرار داد که میزان امتیاز آنها در مرحله قبل، به کل نادیده گرفته شد! چرا و به چه علت؟

اگر جامعه اصناف و بازاریان اردبیل، مجموع واقعی امتیازات و رای‌گیری‌های مرحله قبل و این مرحله را که بسیاری از افراد رای دهنده در مرحله قبل تر در آن حضور نداشتند به مردم ارائه می‌داد، در واقع بیشترین امتیازات و آرا به ترتیب به این سه کاندیدا تعلق می‌گرفت:

علی نیکزاد، صدیف بدری و سید کاظم موسوی

و به ترتیب پس از آنها آقایان یوسف اکبری، رضا کریمی و منصور حقیقت پور قرار می‌گرفتند.

بازار جوابش به این لیست واقعی که ارائه نشد، چیست؟

به راستی مگر برای اعلام لیست نباید کل آرای بازاریان بررسی شود؟

پس چرا بررسی نشد و افراد سفارشی در روز آخر تعیین کننده لیست اصلی بازار شده‌اند؟

کل آرا را که در روز آخر حساب می‌کنیم می‌شود ۶۳۰ رای که بعید هست تعداد ۶۳۰ نفر این رای ها را داده باشند، بلکه هر نفر طبق عقل سلیم، باید به سه نفر رای بدهد. پس تعداد این افراد حداقل باید ۲۱۰ نفر باشند. که بازاری بودن و نبودنشان را خدا می‌داند.

از این تعداد آرا، به ترتیب:

سهم صدیف بدری که در مرحله قبل با امتیاز پایین ۸۰۸/۵۷ نفر نهم لیست بود، در مرحله بعد ۱۳۳ رای شد

سهم علی نیکزاد که در مرحله قبل با ۱۶۴/۷۴ نفر اول لیست بود، در مرحله بعد ۱۳۰ رای شد

سهم رضا کریمی  که در مرحله قبل با امتیاز ناچیز ۷۴۳/۵۲ نفر سیزدهم لیست بود، در مرحله بعد ۱۰۰ رای شد

سهم سید کاظم موسوی که در مرحله قبل با امتیاز ۴۸۶/۶۳ نفر ششم لیست بود در مرحله بعد ۹۶ رای شد

سهم یوسف اکبری که در مرحله قبل با امتیاز ۷۴۶/۶۷ نفر دوم لیست بود، در مرحله بعد ۸۶ رای شد

سهم منصور حقیقت پور که در مرحله قبل با امتیاز ۷۱۴/۶۴ نفر پنجم لیست بود، در مرحله بعد ۸۵ رای شد.

این منطقی نیست که یک کاندیدا مثلا آقای علی نیکزاد در مرحله اول که مورد قضاوت همین بازاریان قرار می گیرد، با فاصله امتیازاتی قابل توجه و مجموع  ۱۶۴/۷۴  امتیاز با آقای رضا کریمی که تنها ۷۴۳/۵۲ امتیاز را داشت در یک ترازو قرار بگیرند و در نهایت صدیف بدری می‌شود سرلیست و نام علی نیکزاد و رضا کریمی در یک صف قرار بگیرد.

در این میان حق بزرگی از سید کاظم موسوی که تنها ۴ رای از رضا کریمی کمتر داشت ضایع شد و سرلیستی بازار اردبیل به صاحب اصلی اش یعنی دکتر علی نیکزاد نرسید.

بازار اردبیل چگونه می‌تواند پاسخگوی این موضوع باشد؟

و چگونه می‌تواند پاسخگوی ظلمی باشد که در حق سید کاظم موسوی و علی نیکزاد کرده است؟

منتظر پاسخ جامعه اصناف و بازاریان اردبیل هستیم.

نتایج امتیازات اول بازار:

دکتر علی نیکزاد با مجموع امتیاز                        ۷۴/۱۶۴

یوسف اکبری با مجموع امتیاز                            ۶۷/۷۴۶

دکتر مجید خدابخش با مجموع امتیاز                   ۶۶/۰۶۶

دکتر حسن نوعی اقدم با مجموع امتیاز               ۶۴/۰۳۴

دکتر منصور حقیقت پور با مجموع امتیاز               ۶۴/۷۱۴

سید کاظم موسوی با مجموع امتیاز                   ۶۳/۴۸۶

محمدرضا سرداری با مجموع امتیاز                     ۶۲/۹۳۰

دکتر محمد فیضی با مجموع امتیاز                     ۶۲/۶۹۲

همت قلی زاده با مجموع امتیاز                        ۶۱/۹۸۵

مهندس صدیف بدری با مجموع امتیاز                 ۵۷/۸۰۸

کمال الدین پیرموذن با مجموع امتیاز                  ۵۷/۲۶۹

دکتر ولی آذروش با مجموع امتیاز                      ۵۲/۹۷۳

مهندس رضا کریمی با مجموع امتیاز                  ۵۲/۷۴۳

رضا توحیدی با مجموع امتیاز                            ۵۰/۳۳۶

مرادی با مجموع امتیاز                                   ۴۹/۰۲۳

غلامی نیا با مجموع امتیاز                              ۴۴/۰۶۸

آقامحمدیان با مجموع امتیاز                            ۴۰/۸۹۵

هریار حبیب زاده با مجموع امتیاز                      ۳۴/۵۸۲

نتایج امتیازات و در واقع آرای دوم بازار:

صدیف بدری                         ۱۳۳ رای

علی نیکزاد                         ۱۳۰ رای

رضا کریمی                         ۱۰۰ رای

سیدکاظم  موسوی               ۹۶ رای

یوسف اکبری                       ۸۶ رای

منصور حقیقت پور                  ۸۵ رای

ارسال دیدگاه

message
email
person