اسامی داوطلبان
remove_red_eye 1739
favorite_border 693
share

اسامی و کد نامزد های ۵ حوزه انتخابیه استان اردبیل

اسامی و کد نامزد های ۵ حوزه انتخابیه استان اردبیل

 

حوزه انتخابیه اردبیل، نیر، نمین و سرعین / رقابت ۴۳ نفر برای ۳ کرسی نمایندگی مجلس

آقای فراحم اختری | کد نامزد: ۱۲۵

آقای  هوشنگ اسمعیل‌زاده | کد نامزد: ۱۲۸

آقای  محمود آقامحمدیان | کد نامزد: ۱۴۲

آقای یوسف اکبری | کد نامزد: ۱۴۶

آقای عبداله بحرالعلومی | کد نامزد: ۱۴۸

آقای صدیف بدری | کد نامزد: ۱۵۱

آقای رسول پوررسول | کد نامزد: ۱۵۶

آقای قیس پیروزان | کد نامزد: ۱۵۹

آقای احد بیوته | کد نامزد: ۱۶۱\

آقای رضا توحیدی | کد نامزد: ۱۶۴

خانم مریم جهانی | کد نامزد: ۱۶۵

آقای علی حداد سیدبیگلو | کد نامزد: ۱۶۸

آقای منصور حقیقت‌پور | کد نامزد: ۱۶۹

آقای سیدآقا خاتمی کلور | کد نامزد: ۱۷۱

آقای محمد داننده جناقرد | کد نامزد: ۱۷۶

آقای کاظم دبیر | کد نامزد: ۱۷۸

آقای سیامک دولتخواه | کد نامزد: ۱۸۲

آقای رادفر | کد نامزد: ۱۸۴

آقای حامد ربطی | کد نامزد: ۱۸۶

خانم هاجر زرفشان | کد نامزد: ۱۹۴

آقای حمید سرداری | کد نامزد: ۱۹۵

خانم فهیمه سلطانی‌کیا | کد نامزد: ۱۹۷

خانم ملیحه شهمرادمغانلو | کد نامزد: ۲۱۴

خانم زینب صاحبقران | کد نامزد: ۲۱۶

آقای فرشید صالح پیله‌رود | کد نامزد: ۲۱۷

آقای ابراهیم صفری انزابی | کد نامزد: ۲۱۸

آقای حافظ طلعتی کله‌سر | کد نامزد: ۲۴۵

آقای مهدی عزیزی مهماندوست | کد نامزد: ۲۴۹

آقای امین عیسی زاده دابانلو | کد نامزد: ۲۵۶

آقای بابک غلامی نیا | کد نامزد: ۲۵۸

آقای هاشم فتحی | کد نامزد: ۲۵۹

آقای محمد فرجی | کد نامزد: ۲۶۱

آقای حمید فریدی | کد نامزد: ۲۶۲

آقای داود قربانی | کد نامزد: ۲۶۷

آقای رضا کریمی | کد نامزد: ۲۷۱

آقای اسداله گلی زاده خانقاهی | کد نامزد: ۲۷۵

خانم سیما مجیدی گوگ تپه | کد نامزد: ۲۷۸

خانم رقیه منافی | کد نامزد: ۲۸۵

آقای سید کاظم موسوی | کد نامزد: ۲۹۱

خانم اقلیمه نصیری | کد نامزد: ۲۹۴

آقای محمد نعمت زاده | کد نامزد: ۲۹۵

آقای علی نیکزاد | کد نامزد: ۴۱۴

آقای التفات واحدی‌زاده | کد نامزد: ۴۱۹

 

حوزه انتخابیه پارس‌آباد، بیله‌سوار و اصلاندوز / رقابت ۲۶ نفر برای یک کرسی نمایندگی مجلس

آقای رحیم آفتابی | كد نامزد ۱۲۸

آقای مرتضی علی اسکندرپور | كد نامزد ۱۲۷

آقای شکرالله اکبری | كد نامزد ۱۲۹

آقای شکور پورحسین شاقلان | كد نامزد ۱۵۲

آقای موسی ترابی گیگلو | كد نامزد ۱۵۷

آقای پارسا جوهری | كد نامزد ۱۵۹

آقای عباس جهانگیرزاده | كد نامزد ۱۵۸

آقای پیمان حاتمی گیگلو | كد نامزد ۱۶۱

آقای میکائیل حاجی زاده ملاحونی | كد نامزد ۱۶۲

آقای حیدر حق زاده | كد نامزد ۱۶۴

آقای سلامت دادرس شاهعلی بیگلو | كد نامزد ۱۶۸

آقای امیدعلی رعنایی بیله سوار | كد نامزد ۱۶۹

آقای داود شایسته هومونلو | كد نامزد ۱۷۵

آقای پیمان شوقی گیگلو | كد نامزد ۱۷۶

آقای شاهرخ عبداله زاده بیگدیلو | كد نامزد ۱۸۱

آقای علی عبدی | كد نامزد ۱۸۲

آقای یاور فتحی بالابگلو  | كد نامزد ۱۸۷

آقای ابراهیم فهیمی | كد نامزد ۱۹۱

آقای یوسف فیروزمند | كد نامزد ۱۹۴

آقای ایوب کریمی شاهلی بیگلو | كد نامزد ۲۱۴

آقای یعقوب مرادی گیگلو | كد نامزد ۲۱۸

آقای یاسر ملکی باباش کندی | كد نامزد ۲۱۹

آقای پرویز مهرداد گیگلو | كد نامزد ۲۴۱

آقای محمد نوتاش دمیرچی | كد نامزد ۲۴۵

آقای احمد هدایت مغانلو | كد نامزد ۲۴۶

آقای حیدر همرنگ نیا قوجه بیگلو | كد نامزد ۲۴۷

 

حوزه انتخابیه خلخال و کوثر / رقابت ۲۴ داوطلب برای یک کرسی نمایندگی مجلس

آقای محمدرؤف احرایی | کد نامزد ۱۵

آقای لطف الله آزمون | کد نامزد ۱۶

آقای حسن امین دخت | کد نامزد ۱۸

آقای سید اصغر ایراینی کلور | کد نامزد ۱۹

آقای جلیل جعفری بنه خلخال | کد نامزد ۲۴

آقای فرهنگ جعفری نوده | کد نامزد ۲۵

آقای بشیر خالقی | کد نامزد ۲۶

خانم الهام زینالی | کد نامزد ۴۱

خانم لیلا سنگی | کد نامزد ۴۵

آقای یزدان بخش صادقی | کد نامزد ۴۷

آقای سعید صباحی | کد نامزد ۴۸

آقای جواد عظیم پور | کد نامزد ۵۱

خانم شیوا علی زاده نوده | کد نامزد ۵۲

آقای نقی غلامی ونن | کد نامزد ۵۴

آقای بشیر قربانی | کد نامزد ۵۶

آقای حیدر قلی زاده چنار | کد نامزد ۵۷

آقای هوشنگ محمدی | کد نامزد ۵۹

آقای قوام مرادی | کد نامزد ۶۲

آقای علیرضا ملک پور | کد نامزد ۶۵

آقای سید غنی نظری خانقاه | کد نامزد ۶۸

آقای محمدرضا نقدی مجدر | کد نامزد ۶۹

آقای ثوراله نوروزی داودخانی | کد نامزد ۷۵

آقای سید جعفر واسعی | کد نامزد ۷۶

آقای سید وحید یحیی زاده | کد نامزد ۷۹

 

حوزه انتخابیه مشگین شهر \ رقابت ۱۰ داوطلب برای یک کرسی نمایندگی مجلس

آقای یونس اسدی | کد نامزد ۱۵

آقای حسین پیری ایوانلو | کد نامزد ۱۸

آقای جعفر جبرائیلی | کد نامزد ۱۹

آقای عزیز دانااناری | کد نامزد ۲۵

آقای بابک رضازاده | کد نامزد ۲۶

خانم سارا صور قصابه | کد نامزد ۲۸

آقای کاظم ظهری | کد نامزد ۲۹

آقای محمود عباس زاده | کد نامزد ۴۱

آقای کرامت قربانی | کد نامزد ۴۶

آقای هوشنگ هوشیار | کد نامزد ۵۲

 

حوزه انتخابیه گرمی \ رقابت ۷ داوطلب برای یک کرسی نمایندگی مجلس

خانم پرستو قاسمی

آقای ولی اسماعیلی

آقای پرویز صدیقی

آقای هادی رزمجو

اقای کریم تقی زاده

آقای چنگیز حیدرزاده

آقای محمد حسین محمدی

 

ضمناً اضافه مي نمايد تبليغات انتخاباتي از روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۴ آغاز مي شود و تا ۲۴ ساعت قبل از شروع اخذرأي ادامه خواهد داشت.

ارسال دیدگاه

message
email
person